Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská škola, Licibořice, okres Chrudim,

Licibořice 17, Licibořice, 53821

  Tel. 606/088536, email: msliciborice@seznam.cz

 

 

 

Vážení rodiče,

podle nařízení vlády se  od pondělí 3.5.2021 mateřské školy otevírají bez omezení pro všechny děti.

Těšíme se na Vás a pokud někdo nemůže přijít je důležité dítě do 7,15h odhlásit z docházky.


 

 

 

1. Zveřejnění informací o pověřenci a zpracování osobních údajů

 

 

Mateřská škola, Licibořice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Mateřská škola, Licibořice zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále Nařízení č. 2016/679).

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Mateřská škola, Licibořice

sídlo: Licibořice 17, Licibořice 53821, IČ: 71002898, DS: q3xm2mg,telefon: 606/088539, e-mail: msliciborice@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Miroslav Beránek, e-mail: podpora@r36.cz, tel. 607 857 277, úřední dny: středa 12.00 – 15.00