Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kritéria pro přijímací řízení do Mateřské školy, Licibořice,

okres Chrudim pro školní rok 2023/2024

 

Ředitelka Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim stanovila s účinností od 30.3.2023 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

Při přijímání dětí bude vycházeno z podmínek mateřské školy pro přijímání dětí a z následujících kritérií:

 

 

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt na území obce Licibořice, místních částech, které k Licibořicím patří a spádových obcích – Liboměřice a Křižanovice

10

Věk dítěte

5 let a více

5

4 roky

4

3 roky

3

2 roky

1

 

 

 

 

 

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Při shodnosti bodů bude rozhodovat datum narození dítěte (přednost má starší dítě). O přijetí nerozhoduje pořadí podané přihlášky.

 

Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

 

Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za posledním přijatým dítětem.

 

 

V Licibořicích 30.3.2023                                          Mgr. Jana Kalousková, ředitelka