Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zápis do Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim pro školní rok 2022/2023

 

 

Ředitelka Mateřské školy Licibořice, okres Chrudim, Mgr. Jana Kalousková jako správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením par. 34 odst. 3-5, par. 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský záko), v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2001 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ

 

Pořadové číslo

Rozhodnutí

1

Přijat/a

2

Přijat/a

3

Přijat/a

4

Přijat/a

5

Přijat/a

6

Nepřijat/a

 

 

 

 

 

 

V Licibořicích 19.5.2022 Mgr. Jana Kalousková