Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výsledky z II.kola

Ředitelka Mateřské školy Licibořice, okres Chrudim, Mgr. Jana Kalousková jako správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst.3-5, § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2001 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

1

2

3

 

Přijímací řízení – II. kolo

do Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim pro školní rok 2019/2020

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20 proběhne v Mateřské škole, Licibořice, okres Chrudim dne 14. 6. 2019 od 12:30 do 14:00 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.


Rodiče (zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte do mateřské školy od začátku školního roku 2019/20, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na webových stránkách mateřské školy). Dále zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči. Vyplněnou žádost v termínu zápisu osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

 

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.

 

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy.

Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy, na přístupné vývěsce v mateřské škole a nástěnce mateřské školy v obci Licibořice (u obchodu) zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

Kritéria pro přijetí do MŠ

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

EVIDENČNÍ LIST 1

EVIDENČNÍ LIST 2

POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z MŠ

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení z I.kola

Ředitelka Mateřské školy Licibořice, okres Chrudim, Mgr. Jana Kalousková jako správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 34 odst.3-5, § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2001 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

1

2

3

4

5

 


 


 

V Licibořicích 20.5.2019 Mgr. Jana Kalousková, ředitelka